golf

Lukk [X]

For all turneringsvirksomhet gjelder:

  • Golfreglene
  • NGFs handicapbestemmelser
  • Regler for amatørstatus
  • NIFs bestemmelser om doping
  • NIFs straffebestemmelser
  • NIFs bestemmelser om barneidrett
  • Lokale regler

Turneringsledelse:
Turneringsutvalget utpeker en ansvarlig turneringsleder til hver turnering. Terminliste med ansvarlig turneringsleder fremkommer i Golfbox. Den ansvarlige turneringslederen avgjør alle tvilsspørsmål og tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler. Har det av turneringsledelsen eller turneringsutvalget blitt utpekt en dommer, så avgjør dommeren alle tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler.

Påmelding til turneringene:
Påmelding skjer gjennom Golfbox. Påmelding kan også gjøres ved henvendelse til turneringsleder eller proshop som legger inn påmelding via Golfbox.

Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfrist for hver enkelt turnering er angitt i Golfbox under bestemmelser og praktiske opplysninger. Spiller som er påmeldt ved fristens utløp er forpliktet til å betale startkontingenten. Når påmeldingsfristen er utløpt vil det kun være mulig for turneringsutvalget å etteranmelde deltagere til turneringen så fremt det er ledige plasser.

Antall deltagere
Maks antall deltagere i klubbturneringer er normalt 54 spillere, men fremkommer i Golfbox for den enkelte turnering. Ved flere påmeldinger enn hva det fremkommer av maks deltagere, praktiseres ventelister. Hovedsakelig rangeres ventelisten etter påmeldingstidspunktet. Turneringsledelsen kan i enkelte tilfeller ta beslutningen om å fravike det fastsatte maksantallet for turneringen og ta med spillere fra ventelisten, dog ikke mer enn 72 spillere totalt.

Hvem kan delta:
Hovedsakelig er alle turneringer arrangert av Kristiansand Golfklubb åpne for alle så lenge de har et gyldig medlemskap og at årets kontingent er betalt. Om turneringen er kun for medlemmer av Kristiansand Golfklubb, en såkalt «lukket» turnering, vil dette fremkomme av Golfbox.

Juniorer fra og med det året de fyller 12 år kan delta i alle klubbens turneringer. I turneringer uten nybegynner- eller juniorklasse må de ha et offisielt handicap på 36 eller lavere for å kunne delta. Juniorer kan på lik linje med andre deltagere velge utslagssted (50 eller 43).

Utslagssted
Kristiansand Golfklubb har tre forskjellige utslagssteder, 50 (tidl. Gult), 43 (tidl. Rødt) og Grønt (for spillere uten etablert HCP). I vanlige klubbturneringer benyttes i stor utstrekning kun utslagene 50 og 43. Deltagere i klubbturneringer kan fritt velge utslagsted (50 eller 43).

Startlister:
Startlisten blir generert og offentliggjort av turneringsledelsen så snart som mulig etter at påmeldingsfristen har gått ut. Fortrinnsvis ikke senere enn klokken 20:00 dagen før turneringen.

Startkontingent:
Startkontingenter kan variere fra turnering til turnering og fremkommer under informasjonsfeltet i Golfbox. For deltagere som ikke er medlem av klubben eller har medlemskap u/spillerett, skal det betales ½ greenfee i tillegg til startkontingent.

Registrering og betaling:
Alle deltagere må registrere seg og betale turneringsavgiften senest 30 min. før start. Alle startkontingenter skal fortrinnsvis betales med kort på terminalen inne på turneringskontoret.

Avmelding:
Avmelding skal skje før påmeldingsfristen går ut. Avmelding (med gyldig grunn) som skjer etter påmeldingsfristen gått ut gjøres kun til turneringsleder så snart deltaker vet at han/hun ikke kan delta. Gyldig grunn avgjøres av turneringsleder.

Manglende oppmøte (NS) medfører betaling av startkontingenten og startnekt i klubbturneringene frem til skyldig startkontingent er betalt (skyldig startkontingent kan betales sammen med startkontingenten til neste turnering).

Ved gjentatt avmelding uten gyldig grunn eller manglende oppmøte (NS) kan spilleren bli utestengt i opp til de tre neste turneringene. Det er Turneringsutvalget som fastsetter eventuelle utestengelser.

Om en spiller ikke fullfører turneringen uten gyldig grunn (NR) blir den spilleren automatisk avstengt fra den neste klubbturneringen (gyldig grunn avgjøres av turneringsleder).

Om spilleren ikke er enig i avgjørelsen om utestenging som Turneringsutvalget har besluttet, kan vedtaket klages inn for klubbens styre. Da vil det være styret i klubben som tar den endelige avgjørelsen om vedtaket. Alle klager må sendes skriftlig til styret.

Spilleavbrudd; Gjenopptagelse av spill.
Enhver turnering kan avlyses hvis baneforholdene eller værforholdene er slik at spill, vurdert av turneringsledelsen/banemannskap, ikke er forsvarlig. Om spillet, ifølge turneringsledelsen, må avbrytes i en turnering vil følgende lydsignal høres: Tre korte lydsignaler (som gjentas) Hullet kan spilles ferdig, men spillerne kan også avbryte spillet omgående. De må da markere sin balls posisjon og så gå til klubbhuset og avvente nærmere beskjed fra turneringsledelsen.Om/når spillet kan gjenopptas lyder to korte lydsignaler (som gjentas).

Cut:
Turneringer som går over flere dager og det skal være cut, gjøres dette med lik prosentberegning i alle klasser. Det skal minimum være 6 deltagere i alle klasser uavhengig cut.

Plassering:
Ved lik score rangeres resultatlistene som hovedregel etter HCP. I enkelte turneringer som for eksempel Klubbmesterskap o.l. rangeres resultatlistene etter siste spilte 3, 6, 9 eller 18 hull. Om turneringen er satt opp med omspill, spilles hull 18 frem til det kåres en vinner.

Klasser / spill form

Normalt spilles det i følgende klasser:

Klasse A - Mix      HCP fra +8 til 11,9      Netto Slaggolf (maks 5 over par + spillers HCP)     
Klasse B - Mix     HCP fra 12 til 23,9     Netto Slaggolf (maks 5 over par + spillers HCP)    
Klasse C - Mix     HCP fra 24 til 36     Netto Slaggolf (maks 5 over par + spillers HCP)    
Dameklasse     HCP fra +8 til 36     Netto Slaggolf (maks 5 over par + spillers HCP)    
Juniorklasse     HCP fra +8 til 36     Netto Slaggolf (maks 5 over par + spillers HCP)    
VTG     HCP fra 37 til 54     Netto Slaggolf (maks 5 over par)    

Det må være minimum 6 deltager for at det skal bli en egen klasse. Er det ikke nok deltagere slås klassen sammen med en annen og passende klasse. Spillere i Dame- og Juniorklassen kan om ønskelig velge å spille i klassene A, B eller C .

Premiering:
I klubbturneringer skal i hovedsak 1/5 av startfeltet i alle klasser premieres, minimum 3 premier. De første 3 plassene premieres i hovedsak med gavekort fra ProShopen. Størrelsen på premiene reguleres ut fra antall deltagere i de enkelte klassene. I klasser hvor det er mer enn 3 premier, kan dette være både produkter, gavekort fra ProShop eller gavekort fra samarbeidspartnere.

Premieutdeling skjer som regel etter alle scorekortene er registrert og resultatliste foreligger. Er premiemottaker ikke til stede på premieutdelingen vil premien bli lagret i ProShopen og må hentes innom 30 dager, ellers tilfaller premien klubben.

Såkalte «trekkepremier» går kun til deltagere som er til stedet på premieutdelingen. Trekkes det ut noen som ikke er til stedet, gjøres trekningen på nytt.

Unntak fra de allmenne turneringsbestemmelsene finnes i enkelte turneringer og står da tydelig i den enkelte turneringens bestemmelser. Turneringsutvalget anbefaler at du alltid leser gjennom turneringsbestemmelsene (med turneringstekst) for hver enkelt turnering i Golfbox så du ikke går glipp av viktig informasjon.


Sist revidert 01.03.2019

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Besøksadresse:

Dvergsnesveien 125
4638 Kristiansand
Tlf: 488 967 21

Postadresse:

Postboks 7532 Dvergsnes
4695 Kristiansand
Norway

Kontonr:

7325 05 12691 (DNB)
Organisasjonsnr: 985 855 943
E-post

Webdesign © 2013-2020 av Web Norge